Agenda

In verband met wijzigingen bij Facebook is het niet mogelijk onze agenda te tonen. Het is niet bekend wanneer en of dit in de toekomst wel weer mogelijk wordt. In de tussentijd is onze agenda op Facebook te vinden.